Taktilna integracija®

 

Otroci s posebnimi potrebami pogosto slabo uravnavajo taktilne občutke. Hipersenzitiven otrok se bo na dotik lahko odzval z umikom na tipni dražljaj, zavračal bo določena oblačila, se izogibal določenim materialom ter finomotoričnim aktivnostim. Kadar je občutek za tip pomanjkljiv, otrok lahko išče prekomerne stimulacije in ima visok prag tolerance za bolečino.

Otroci, ki se rodijo s pomanjkljivim zaznavanjem tipnih dražljajev, ne prejemajo učinkovitih informacij preko kože, zato se ne počutijo varne, pogosto jih je strah v neznanih situacijah in v učnih situacijah niso pripravljeni tvegati. Na drugi strani pa nekateri otroci niso sposobni razviti zaupanja, ker so bili preveč izpostavljeni neustreznemu premočnemu dotiku. Živčni sistem je tako popolnoma naravnan na preživetje in zaščito ter zaradi tega ni sposoben podpreti raziskovanja in razvoja.

Namen taktilne integracije je spodbuditi možgansko deblo, sprostiti varovalne reflekse in celoten sistem spodbuditi k raziskovanju varnega okolja, iz katerega izhaja zaupanje, ki je pomembno za normalen in zdrav razvoj.

 

Taktilna integracija je namenjena otrokom, mladostnikom in odraslim. Odraslim je v pomoč pri zmanjševanju stresa, zavedanju telesa, sproščanju čustvenih preobremenitev in lažjem delu na vseh področjih. 

 

Raziskave in izkušnje kažejo, da proces taktilne integracije:

 

  • uravnava in integrira 9 kožnih receptorjev;
  • izboljša razvoj možganov;
  • izboljša proprioceptivno zaznavanje;
  • vpliva na boljše zavedanje telesa;
  • izboljša orientacijo na sebi, v prostoru, času in na papirju;
  • pospešuje nevro-senzo-motorično integracijo;
  • izboljšuje hipo— in hipersenzitivnost;
  • posamezniku omogoča, da dotik sprejme kot nekaj varnega, spoštljivega in ljubečega;
  • je osnova za pozitivne spremembe v razvoju in procesu učenja;
  • vpliva na boljšo socializacijo in čustvovanje.