O nas
 

Podjetje Avevita je namenjeno izobraževanju, individualnim obravnavam, montessori uricam, učni pomoči, terapiji z glasbo idr. Organiziramo krajše in daljše oblike izobraževanja s področij - pedagoške kineziologije (Brain Gym® in nadaljevalni seminarji s tega področja), taktilne integracije in integracije refleksov, izvirne igre in drugih, na katerih večinoma predavajo svetovno priznani predavatelji iz tujine.

 

Omenjene metode uporabljamo pri individualnih obravnavah dojenčkov, otrok, mladostnikov in odraslih ali svetovanju posameznikom ali staršem. Specializirani smo za delo z dojenčki, otroki, mladostniki in odraslimi s posebnimi potrebami (s specifičnimi učnimi težavami, z disleksijo, diskalkulijo, dispraksijo, učnimi težavami, motnjami pozornosti in koncentracije, s hiperaktivnimi, težavami z grobo in finomotoriko, z avtizmom ali Aspergerjevim sindromom, motnjami v duševnem razvoju, s slabšo samopodobo, pomanjkanjem samozavesti, težavami s socialno integracijo idr.) ali pa za osebe, ki bi na določenih področjih želele izboljšati npr. samozavest, samopodobo, odnose,  govorno izražanje, motoriko, časovno in prostorsko organizacijo, organizacijo načrtovanja dela in vsebin, se znebiti strahu pred nastopanjem, idr. Metode so namenjene vsem starostnim skupinam.

 

 

Poleg tega nudimo tudi individualne in skupinske oblike učne pomoči, pri katerih uporabljamo delno tudi omenjene metode, psihoakustično glasbo, montessori pedagogiko ter specialno pedagoške vsebine, ki jih je izvajalka pridobivala med študijem v Veliki Britaniji.