The Listening Program®

 

The Listening Program® je metoda za slušno stimulacijo s pomočjo glasbe, ki se uporablja za izboljšanje slušnih sposobnosti, potrebnih za učinkovito poslušanje, učenje in komuniciranje. Slušna stimulacija z glasbo pa vpliva še na vrsto drugih sposobnosti, ki so povezane s slušnim procesiranjem informacij (sposobnost mišljenja, komunikacijo, učenje, pozornost, koordinacijo, senzorično integracijo in raven energije v telesu).

 

S poslušanjem glasbe, posnetih na CD-jih, ki so skupno delo strokovnjakov s področja nevrologije, psihiatrije, pedagogike, logopedije, psihoakustike, glasbe in slušnega inženiringa, lahko izboljšamo slušno procesiranje informacij, učenje, branje, pisanje, računanje, motoriko, koordinacijo, spomin, koncentracijo, komunikacijo, glasbene spretnosti, kreativnost, javno nastopanje in splošno počutje.

 

Visoko kvalitetni glasbeni CD-ji vsebujejo akustično glasbo, večinoma klasično, ki je posebej obdelana z inovativnimi tehnikami za obdelavo glasbe.

 

Vsak TLP CD je sestavljen iz štirih modulov, od katerih vsak traja 15 minut in vsebuje 3 posnetke. Prvi posnetek »A« pomaga poslušalcu, da se postopoma prilagodi poslušanju filtriranega zvoka in ga pripravi na poslušanje drugega posnetka »B«, ki predstavlja največjo intenzivnost filtriranega zvoka. Posnetek »C« pomaga pri interni organizaciji slišanega in vrne poslušalca v normalno slušno okolje.

 

The Listening Program® koristi posameznikom vseh starosti - poslušati ga lahko začnejo že dveletni otroci. Izkušnje kažejo, da pozitivno vpliva na:

 

  • otroke v razvojni fazi;
  • posameznike, ki se srečujejo s težavami na področju poslušanja, zaznavanja, jezika, branja, pozornosti, pomnjenja, socializacije, komunikacijskih sposobnosti in slušnega procesiranja informacij;
  • izboljšanje komunikacijskih in govorniških sposobnosti, glasbenih sposobnosti in spretnosti, sposobnosti učenja ter kreativnosti.

 

Priporoča se najmanj 40 — 60 ur poslušanja. Poslušanje je razdeljeno na 20-urne cikle, ki trajajo od 8 do 16 tednov, pri čemer se dnevno (5 dni tedensko, 2 dneva premora) posluša od 15 do 30 minut.
Vsak posameznik slušni trening izvaja doma, vendar pod nadzorom in ob svetovanju izkušenega in pooblaščenega ponudnika The Listening Program®. Izvaja pa se lahko tudi skupinsko v šoli ali drugih inštitucijah. Za poslušanje so nujne visoko kvalitetne slušalke (zaradi stereo posnetkov in predvajanja zelo širokega razpona frekvenc) in kvaliteten CD predvajalnik.

 

V primeru, da želite poslušati The Listening Program® ali da želite dodatne informacije, prosimo, stopite v kontakt z nami.