Integracija refleksov®

 

Integracija primarnih otrokovih refleksov je pomembna za normalno delovanje otroka in odraslega, saj neintegrirani refleksi negativno vplivajo na motoriko, mišični tonus, govor, učne sposobnosti (kot so branje, pisanje, računanje), organizacijo, socialno integracijo, samopodobo, čustvovanje, razumevanje, vedenje …

 

Metoda dr. Svetlane Masgutove temelji na nevro-senzo-motoričnem razvoju. Njen program je usmerjen v naravni razvoj otroka in poudarja pomen poznavanja primarnih gibov in njihovo delovanje, kar je osnova za razvojne spretnosti. Te spretnosti kasneje postanejo temelj za določene kompleksne gibalne spretnosti, ki nam poleg branja, pisanja in računanja omogočajo razvoj drugih sposobnosti in spretnosti.

 

Neintegrirano primarno gibanje ali refleksi silijo človeka, da deluje na stopnji preživetja, ta pa vodi v zoženje razpona pozornosti, pri mišljenju pomanjkanje miselne fleksibilnosti vzrok-posledica, pa tudi slabo spontano kontroliranje gibov, spretnosti in vedenja. Ko mora človek nadzorovati mišljenje in vedenje, avtomatsko izbere obrambno strategijo (zmrzne ali izbere beg in boj). Tak človek ne more razmišljati na višjih ravneh, kar se kaže v nižji stopnji motivacije za učenje in napredovanje.

 

Pri dr. Svetlani Masgutovi gre za integracijo refleksov, ki omogočajo razvoj višjih možganskih centrov in ne za inhibicijo, ki človeka zadržuje v nižjih možganskih centrih.

 

Primer neintegriranega prijemalnega refleksa

 

Zaradi premalo gibalnih izkušenj v zgodnjem obdobju, ker so otroci prepogosto nameščeni v ležalnikih, sedežih in premalokrat ležijo na ravni podlagi na trebuščku, ko bi lahko začeli razvijati zavedanje telesne sredine, zavedanje vsake polovice telesa, ki je pogoj za vso koordinacijo, in se dvigovati ter krepiti mišice za grobo motoriko ter za kasnejše finomotorične spretnosti; potem pa že v predšolskem obdobju preveč časa preživijo pred televizijo, računalnikom in računalniškimi igricami, imajo nerazvito motoriko za finomotorične spretnosti in posledično neintegriran prijemalni refleks, ki se kaže pri neustrezni drži pisala, premočnem pritisku na podlago, zavračanju risanja in pisanja ali drugih finomotoričnih spretnostih, lahko pa ima neintegriran refleks tudi negativen vpliv na razvoj govora in razumevanja ter ugotavljanju lastnih meja. Z integracijo prijemalnega refleksa po metodi dr. Masgutove je omogočen razvoj finomotoričnih sposobnosti, posledično pa tudi govora.

 

Integracijo refleksov delamo tudi z odraslimi, saj ni starostne omejitve. Priporoča se takojšnja intervencija po šokih, travmah, kapeh …, ko določeni refleksi, ki so bili integrirani, lahko ponovno postanejo neintegrirani.