Določanje profila dominantnosti

 

 

Dominantnost je pri vsakem določena že v 9. tednu nosečnosti. Dr. Carla Hannaford je naredila številne študije na to temo in napisala knjigo The Dominance Factor, v kateri opisuje pomen profila dominantnosti ter nam posreduje opise posameznih profilov.

 

Pomembno je, da vemo, katera možganska polovica je dominantna, katero oko, uho, roka, noga, da vemo, kako delujemo in kako se odzivamo v stresni situaciji, ko se aktivnost nedominantne možganske polovice zmanjša tudi do 85% in tako tudi vse, kar je z njo povezano. Večina ljudi ima mešan profil dominantnosti in zato blokiran do določene mere v stresni situaciji.

 

Ko na individualnem srečanju spoznate svoj profil dominantnosti, se naučite tudi, kako ga uravnotežiti, da v stresnih situacijah ne blokirate. Poznavanje profila dominantnosti je pomembno tudi za partnerski odnos, zato ga lahko v istem srečanju naredimo obema partnerjema in ju naučimo, kako ga uravnotežiti.